Jak wybrać firmę budowlaną

Aby być zadowolonym z remontu czy budowy domu czy też z ukończyć inwestycje w terminie warto skupić się przed budową nad wyborem firmy budowlanej.  Najtańszy wykonawca nie jest najlepszym rozwiązaniem.  Podpowiemy jak wybrać dobrą firmę do wykonania robót budowlanych.

Warto przy budowie domu rozważyć dwa rozwiązania:  zlecić wykonanie wszystkiego jednej firmie lub też zlecić wykonanie robót kilku firmom odpowiedzialnym za wykonanie każdego kroku z osobna. Warto w drugim przypadku mieć na uwadze, że trzeba będzie wtedy mieć kontrolę nad działaniami każdej firmy z osobna.

W jaki sposób wyszukać firmę budowlaną?

Najlepiej rozpocząć wyszukiwania od internetu gdzie można znaleźć opinie na temat firm budowlanych. Innym krokiem jest wyszukiwanie firm na placach budów, czy też rozpytanie wśród znajomych. Warto przy wyborze sprawdzić referencje firm przy realizacji podobnych budów. Dostępne powinny być na żądanie zainteresowanego.

Wybór kierownika budowy i ewentualnie inspektora nadzoru.

Kierownika budowy trzeba szukać w sposób podobny jak firm budowlanych.  Z polecenia. Jego zadaniem będzie nadzór nad budową oraz firmami budowlanymi. Wynagrodzenie miesięczne kształtują się od około 2000zł do 3500zł. Prócz kierownika budowy można zatrudnić także inspektora nadzoru.  Osoba ta będzie na miejscu budowy reprezentować interesy inwestora.  Osoba ta zjawia się co kilka dni na miejscu budowy i w jego zakresie prac jest aby nie doszło do karygodnych błędów. Jeśli takie będą to zadaniem będzie zniwelowanie ich. Mimo wyboru osób odpowiedzialnych za realizację warto pojawiać się osobiście na miejscu budowy.

Zadbanie o formalności

Kiedy wybór wykonawcy robót nastąpił warto zadbać o podpisanie umowy oraz doprecyzowanie terminów, zakresu prac oraz sprecyzowanie terminów płatności. W umowie powinny znaleźć się informacje o materiałach jeśli to wykonawca ma zająć się ich kupnem oraz informacje kto odpowiada za parametry wykonania.  Do umowy powinny zostać dołączone: projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę.  Przekazanie miejsca budowy powinno być zrealizowane protokołem. Ten krok jest ważny bo od tego momentu wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizowanie zadań na placu. W przypadku gdy zakupujemy sami materiały budowlane warto zastanowić się nad hurtownią budowlaną, której zadaniem będzie dostarczenie materiałów. Ważne jest aby wybrać jedną firmę -możemy wówczas liczyć na rabaty za materiały w przypadku zamówienia większej liczby materiałów.

W skrócie umowa powinna zawierać:

  • miejsce i date zawarcia umowy
  • dokładne określenie stron
  • przedmiot umowy
  • terminy
  • sposoby dokonywania przekazań i odbiorów
  • określenie kar umownych
  • dokumentację projektową w formie załącznika
  • podpisy stron

 

2 komentarze do “Jak wybrać firmę budowlaną”

  1. Wybranie firmy budowlanej zawsze będzie nastręczać trudności… Artykuł przybliża trochę w jaki sposób to ułatwić 😉

Możliwość komentowania jest wyłączona.